Grafų Pliaterių-Zyberkų dvaro kompleksas

Grafų Pliaterių-Zyberkų dvaro kompleksas

Audio gidas

0:00
0:00

Bebrenės dvaro ansamblis yra vienas iš nedaugelio Sėlijoje, kuriame visiškai išlikę visi XIX a. Bebrenės dvaro statybos elementai – grafų gyvenamasis namas, pagalbiniai pastatai, parkas su vartais ir tvora.

Bebrenės kaimo reta savybė yra ta, kad jos užstatymas buvo priderintas prie dvaro ansamblio, tokiu būdu sukurta vieninga planavimo struktūra ir Bebrenės kultūrinis-istorinis „veidas“. Didžiausią įtaką tam turėjo dvaro pastatų (1836-1896 m.) ir bažnyčios (1797 m.) išdėstymas vienoje kompozicinėje ašyje, besidriekiančioje pietų ir šiaurės kryptimis. Kiti statiniai yra pajungti šiai ašiai.

Pagrindinio dvaro komplekso pastato statybos darbai pabaigti 1896 metais, jį projektavo italų ir lenkų menininkų ir architektų giminės atstovas architektas L.J.L. Markonis. Projekte matoma prancūzų renesanso stiliaus įtaka. Iki šių dienų pastatas išgyveno su pakeitimais: 1960 metais mansarda perdaryta į trečią aukštą.

Rūmų pirmajame aukšte buvo reprezentacinės patalpos, bet antrame – gyvenamosios patalpos. Iš bufeto patalpos buvo galima nulipti į rūsį, o toliau – per požeminę perėją – į atokiau esantį virtuvės pastatą. Požeminio tunelio viena dalis yra išlikusi ir prieinama lankytojams, antra atšaka jungusi rūmus su bažnyčia; nėra patikrinta legendos versija apie tunelį iš rūmų į koplyčią.

Į parko apsuptą grafų Pliaterių-Zyberkų dvaro teritoriją patenkama pro puošnius vartus (XIX a). Visa dvaro teritorija aptverta raudonų plytų tvora, kurią toliau pakeičia mūrytų stulpelių tvora su mediniais tarpusieniais. Tokios konstrukcijos tvoros XVII-XIX amžiais buvo paplitusios tiek dvaruose, tiek miestuose. Šiais laikais tokios tvoros Latvijoje išlikusios tik keliose vietose ir tik fragmentiškai. Bebrenėje ši tvoros konstrukcija išlikusi didesnėje teritorijos dalyje.

Bebrenės dvaro komplekse išliko virtuvės pastatas, dvaro ūkvedžio namas, namelis virš šaltojo rūsio, sodininko namelis su vaisių rūsiais, tarnų namas, dvaro arklidės, malūnas su malūnininko namu. Malūnas pradėtas statyti 1836 metais, buvo varomas garo variklio, išliko ir darbo įrengimai – taip pat iš klevo pagamintas dantratis. Malūnininko namas yra ryškus senosios Bebrenės medžio architektūros paminklas.

Lankytojai kviečiami aplankyti ne tik dvaro kompleksą, bet ir Bebrenės katalikų bažnyčią. Siurprizai laukia rūmų rūsiuose! Pas rūmų vežiką galima užsisakyti išvyką karieta arba pajodinėti žirgais.