Memorialas laisvės kovų prie Biržų

Memorialas laisvės kovų prie Biržų

Mūšis prie Biržų – karinis susidūrimas 1919 metų spalio 17 d. prie Biržų (Groß-Buschhof) pastoriaus dvaro, Podvazės tilto – Silinių stoties apylinkėje, (šiandien Salos valsčius) tarp Vakarų savanorių karinių vienetų iš vienos pusės ir Latvijos kariuomenės 3-ojo Jelgavos pėstininkų pulko 4 kuopos dviejų būrių (vadas leitenantas K. Šteinbriks) ir vietinės komendantūros komandos ir iš kitos pusės.

Mūšis prie Biržų pastoriaus dvaro turėjo svarbią valstybinę reikšmę, nes jis padėjo sulaikyti bermontininkus Viršutinės Žiemgalos kryptimi, o iš kitos pusės, sukėlė tam tikrą gynėjų pasitikėjimą, drąsą ir tradicijas, nes dar išliko švieži atsiminimal apie gynėjų komandų laimė.