Variaus atodanga

Variaus atodanga

Audio gidas

0:00
0:00

Tai Variaus upelio, kuriam pavadinimas duotas pagal vario atspalvio vandens spalvą paplautas beveik 15 m aukščio skardingas dešinysis šlaitas. Atodangos ilgis palei Variaus upelį yra apie 26 m. Atodangos kvartero storymei būdingos ledyno sustumtos ir suraukšlėtos nuogulos. Remiantis sporų ir žiedadulkių tyrimų duomenimis, galima teigti, kad Variaus atodangos apatinėje dalyje slūgsantis anglingas kvarcinis smėlis susiklostė apatiniame miocene maždaug prieš 5 mln. metų, o virš jo esantis ir žiedadulkių neturintis baltas kvarcinis smėlis susisluoksniavo gerokai vėliau – vėlyvajame pleistocene maždaug prieš 12 tūkst. metų ar net kvartero pradžioje, dabartiniame Žemės vystymosi periode. Tai geologinis gamtos paveldo objektas. 1987 m. paskelbtas gamtos paminklu.

Kitados vienas pinčiukas įsimylėjęs gražią laumę. Tik toji į jį nekreipusi dėmesio. Tas visaip kaip stengėsi jos dėmesį pelnyti. Pasikvietė velnias laumę susitikti prie upelio. Norėdamas ją nustebinti pinčiukas iš vario nuliejo tiltelį per upelį. Toks poelgis visiškai užrūstino Perkūną. Kai ant tiltelio susitiko pinčiukas ir laumė, Perkūnas trenkė į tiltelį ir tas išsilydęs ištirpo upelyje. Nuo tada upelio vandens spalva pasidariusi varinė ir jis imtas vadinti Variaus vardu.