Žirgynas "Ūsiņš"

Žirgynas "Ūsiņš"

Audio gidas

0:00
0:00

Žirgyne „Ūsiņš“ užsiimama jojimo sportu, arklių veisimu, organizuoja jojimo stovyklas, prajodinėja jaunus žirgus, rengia sportinių renginių varžybas ir rūpinasi dalyvavimu įvairiuose renginiuose. 

Iš anksto užsiregistravusiems siūloma pajodinėti žirgais, galimybė vaikams ir jaunimui dalyvauti jojimo sporto stovyklose ir profesionalaus jojimo sporto mokymus nuo pagrindų iki varžybų lygio, vadovaujant patyrusiems, sertifikuotiems treneriams (dailiojo jojimo ir konkūro). Interesantų grupėms, norinčioms atpalaiduojančio poilsio, siūloma galimybė smagiai paplaukioti po Dauguvą sieliais.

Objektų lankymo laiko vidurkis minutėmis: 2 valandos

Apsilankymas žirgyne „Ūsiņš“ iš anksto užsiregistravus.