Apmeklējiet 10 populārākās apskates vietas Krekenavas reģionālajā parkā

Lejupielādēt

Audio gids

0:00
0:00
Ceļošanas veids: Maršruta attālums: 73 km Maršruta ilgums: 8.5 d..
asfalts: 55% grants: 45%

Tūristi, kuri ieradušies ar automašīnu, laipni aicināti doties vienas dienas piedzīvojumā un apmeklēt TOP 10 pievilcīgākos tūrisma objektus Krekenavas reģionālajā parkā. Maršruta sākumā jums ir iespēja apskatīt Krekenavas pilsētu un Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīciju. Apmeklējot novērošanas torni, jūs redzēsiet Centrālās Lietuvas ainavu. Ceļojuma laikā jums ir iespēja apmeklēt “Grāmatu” muzeju Ustronā, Upytė kalnu, Upytė tradicionālo amatniecības centru un Pašvilaja mežā apskatīt bizonu audzētavu. Tur jūs redzēsiet lielākos dzīvniekus Eiropā – bizonus. Apmeklējiet akmeni ar nosaukumu Rapolas, dodieties pastaigā pa Nevėžis upes ielejas izziņas taku un ceļojuma noslēgumā apmeklējiet majestātisko Bakainiai kalnu.

Maršruta sākums. Krekenavas Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilika
Lai arī no kuras puses jūs iebrauktu Krekenavā, pirmās jūs sagaidīs augstu pret debesīm izslējušās Krekenavas mazās bazilikas torņu smailes. Pirmās koka baznīcas būvniecība Krekenavā tika uzsākta 1409. g. Tagadējās Krekenavas Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilikas mūra ēka ir uzbūvēta 1901. g. un pārstāv vēsturisko neogotikas stilu. Ieejot bazilikā, ieraudzīsiet uz tās altāra dižojamies gleznu, kurā attēlota Sv. Jaunava Marija ar mazuli rokās – par šo mākslas darbu ļaudis stāsta, ka tas spējot darīt brīnumus. Domājams, šī glezna Krekenavā atrodas jau kopš XV gs. un ir izglābta ne vienā...
Ilgums: 20 min.
Skats
Ilgums: < 1 min. Attālums: 680 m
Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīcija
Apmeklētāju centrs ir labākā vieta, no kuras uzsākt ceļojumu pa Krekenavas reģionālo parku. Tajā varēsiet iepazīties ar šai parkā sargājamajām dabas un kultūras vērtībām. Unikālā interaktīvā ekspozīcija palīdzēs uzzināt, ar ko īpaša ir Nevēžas upe un tās ieleja, varēsiet noglāstīt īstu sumbra asti un ieraudzīt, kādas dabas bagātības slēpjas dabīgajās pļavās, dzirdēsiet putnu un sikspārņu balsis, ieelposiet meža zemsedzes smaržu un uzzināsiet, kā līdzās Nevēžas upei dzīvo un saimnieko cilvēki. Apmeklētāju centrā parka darbinieki ne tikai laipni pastāstīs par Krekenavas reģionālā parka vērtībām, bet arī palīdzēs izveidot...
Ilgums: 30 min.
Skats
Krekenavas reģionālā parka skatu tornis
Vai gan nebūtu jauki paraudzīties uz Lietuvas vidienes līdzenumiem no putna lidojuma augstumiem? Uzkāpiet pa Krekenavas reģionālā parka skatu torņa 125 pakāpieniem, un nokļūsiet 25 metru augstumā esošajā skatu laukumiņā. No turienes redzēsiet, cik daiļi līkločos izvijas tumšā Nevēžas upe, kādus labirintus veido tās vecupes, kā dzīvo krekenavieši un tuvējās apkārtnes ļaudis. Redzēsiet, cik tālu plešas Lietuvas vidienes līdzenumi, un kā ainavu atdzīvina tajos iespiedusies Nevēžas ieleja. Skatu tornis ir uzbūvēts blakus Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centram, kurā saņemsiet vispusīgu palīdzību sava...
Ilgums: 15 min.
Skats
Ilgums: < 10 min. Attālums: 7 km
J. Tuma-Vaižganta un grāmatu nesēju muzejs
Ustrones muižiņā iekārtotais muzejs atgādina par preses aizlieguma laiku (1864-1904 g.) un lietuviešu neapturamo cīņu par dzimtās valodas vārda brīvību. Šis ir Lietuvā un pasaulē vienīgais muzejs, kas veltīts grāmatu nesējiem. 2004. g. UNESCO grāmatu nešanu novērtēja kā unikālu parādību, kam līdzīgas nav visā pasaulē. Ne velti jēdziens "knygnešys" – grāmatu nesējs – ir tikai lietuviešu valodā – nevienā citā valodā tāda nav! XIX gs. tieši šai klētī bija Garšvju grāmatu nesēju kopas tikšanās vieta, kur preses aizlieguma laikā starp pagraba...
Ilgums: 30 min.
Skats
Ilgums: 20 min. Attālums: 18 km
Upītes pilskalns (Čičinska kalns)
Līdzās Upītes ciemam slejas teikām no nostāstiem apvītais Upītes pilskalns. Senatnē šis pilskalns bijis purvu apņemta sala, uz kuras nokļūt bijis iespējams tikai ar laivām vai pa īpašu, ūdens apslēptu purva ceļa “grīdu”, ko lietuvieši dēvē īpašā vārdā “kūlgrinda”. Domājams, ka XIII–XIV gs. te atradusies pils, kurai bijusi liela nozīme cīņās ar Livonijas ordeni. Upītes pilskalns tiek dēvēts arī par Čičinska kalnu. XVI gs. te dzīvojis bajārs Vladislavs Sicinskis, kurš pirmais Abu Tautu Republikas Seimā izmantojis liberum veto tiesības un tādējādi sagrāvis Varšavas...
Ilgums: 15 min.
Skats
Ilgums: < 1 min. Attālums: 950 m
Upītes tradicionālo amatu centrs
Vai esat mēģinājuši izveidot māla krūzi vai noaust tradicionālo jostu? Kāpēc gan praktiski neiepazīties ar tradicionālajiem augštaišu amatiem? Upītes tradicionālo amatu centrs ir iekārtots kādreizējās Upītes muižas teritorijā, no māla un salmiem jaunuzbūvētā ekoloģiskā ēkā, kas atgādina tradicionālo augštaišu zemnieka dzīvojamo māju. Tradicionālo amatu centrā rīkotie tirdziņi nav tikai tirgošanās ar amatnieku darbiem un kulinārā mantojuma produktiem – vienlaikus tie ir kultūras pasākumi ar seno amatu demonstrēšanu, apmācībām un tradicionālo muzicēšanu. Blakus tirgus laukumam...
Ilgums: 30 min.
Skats
Ilgums: 20 min. Attālums: 19 km
Pašiļu sumbru audzētava
Krekenavas reģionālais parks ir vienīgā Lietuvas aizsargājamā teritorija, kurā varat sastapt brīvi ganāmies Eiropas lielākos dzīvniekus – Eiropas sumbrus ( Bison bonasus L. ). Sumbru atjaunošana Lietuvā 1969. g. sākās tieši šeit – Pašiļu sumbru audzētavā. Senatnē Lietuvas mežos šo dzīvnieku bija daudz. Diemžēl, paplašinoties apstrādājamo lauku un mežu platībām, kā arī pastiprinoties medībām, Lietuvas sumbri bija izzuduši jau XIX gs. vidū. Tomēr zinātnieki ir pacentušies no zooloģiskajos dārzos un privātajās kolekcijās saglabātajiem sumbriem atjaunot pašreizējo...
Ilgums: 30 min.
Skats
Ilgums: < 10 min. Attālums: 10 km
Akmens Rapolas
Linkavas upes piekrastē rāmi zviln liels laukakmens ar iespaidīgu vārdu – Rapolas. Kaut gan lietuviešu teikas mēdz vēstīt, ka šādus akmeņus vienā vai citā vietā esot nometis Velns, tomēr tos uz Lietuvu ir atnesis vēl daudz varenāks spēks – ledājs. Tāpēc šādi laukakmeņi lietuviešu valodā tiek saukti par “rieduliai” – atripinātie. Iespaidīgā lieluma dēļ – akmens apkārtmērs ir 14,54 m, augstums 2,55 m, garums 5,14 m un platums 4,18 m –, tas kopš 1964. g. ir ieguvis dabas pieminekļa statusu. Neprasto vārdu akmens, visticamāk, ir ieguvis no netālu dzīvojušā...
Ilgums: 20 min.
Skats
Ilgums: < 10 min. Attālums: 3.6 km
Nevēžas upes ielejas izziņas taka
Vai vēlaties redzēt, kā izskatās pavasara plūdos applūstošās Nevēžas dabīgās palieņu pļavas un vecupju labirinti? Pastaigājiet pa 1,6 km garo izziņas taku! Katrā gadalaikā šī taka izskatās citādi: ziemā – sniegā un ledū iekalta, pavasarī un vasarā – pilna ziedošu augu un dzīvības. Agrā pavasarī taka var būt applūdusi un migrējošo putnu pārņemta. Uzkāpuši takas sākumā esošajā 6 m augstajā tornī, varēsiet apskatīt apkārtni no augstāka skatu punkta, kā arī informācijas stendos iepazīties ar takā sastopamajām augu un dzīvnieku sugām. Pastaigājiet pa Nevēžas upes ielejas izziņas taku:...
Ilgums: 30 min.
Skats
Ilgums: 15 min. Attālums: 14 km
Bakaiņu pilskalns
Bakaiņu pilskalns ir viena no Krekenavas reģionālā parka pērlēm. Šis Ļaudes upes no trim pusēm apņemtais pilskalns vēl atceras laikus, kad šai zemē norisinājušās cīņas ar krustnešiem. Pilskalna kompleksu veido pils kalns, kurā savulaik atradusies koka pils, priekšpils un vieta pie pils ar aizsardzības uzbērumiem. Būsiet izbrīnīti, šai līdzenumu zemē ieraugot stāvās nogāzes, kuru augstums sasniedz pat 19 m, un no priekšpils uzbēruma paverošos ainavu. Domājams, ka pili 1372. g. nodedzinājuši krustneši, taču viduslaikos veidoto uzbērumu formas saglabājušās līdz pat...
Ilgums: 20 min.
Skats