Kognitīvās takas Krekenavas reģionālajā parkā

Lejupielādēt

Audio gids

0:00
0:00
Ceļošanas veids: Maršruta attālums: 3.9 km Maršruta ilgums: 4 d..
meža ceļš: 100%

Jūs esat laipni aicināti izmēģināt izziņas takas Krekenavas reģionālajā parkā. Mēs piedāvājam apmeklēt izziņas taku, netālu no Krekenavas Reģionālā parka apmeklētāju centra. Tāpat ir vērts apmeklēt izziņas taku Nevėžis upes ielejā, lai izbaudītu vecās upes gultnes labirintus un apskatītu savvaļas dabu. Vērot meža zvērus, putnus, abiniekus - jūs varēsiet “Meža izziņas takā” netālu no Pašiliai bizonu audzētavas. Izziņas un mācību taka “Giriņisa taka”, kas atrodas netālu no Krekenavas mežniecības, palīdzēs jums izprast meža īpatnības un mežsarga darbu.

Maršruta sākums. Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīcija
Apmeklētāju centrs ir labākā vieta, no kuras uzsākt ceļojumu pa Krekenavas reģionālo parku. Tajā varēsiet iepazīties ar šai parkā sargājamajām dabas un kultūras vērtībām. Unikālā interaktīvā ekspozīcija palīdzēs uzzināt, ar ko īpaša ir Nevēžas upe un tās ieleja, varēsiet noglāstīt īstu sumbra asti un ieraudzīt, kādas dabas bagātības slēpjas dabīgajās pļavās, dzirdēsiet putnu un sikspārņu balsis, ieelposiet meža zemsedzes smaržu un uzzināsiet, kā līdzās Nevēžas upei dzīvo un saimnieko cilvēki. Apmeklētāju centrā parka darbinieki ne tikai laipni pastāstīs par Krekenavas reģionālā parka vērtībām, bet arī palīdzēs izveidot...
Ilgums: 30 min.
Skats
Ilgums: < 1 min. Attālums: 51 m
Krekenavas reģionālā parka skatu tornis
Vai gan nebūtu jauki paraudzīties uz Lietuvas vidienes līdzenumiem no putna lidojuma augstumiem? Uzkāpiet pa Krekenavas reģionālā parka skatu torņa 125 pakāpieniem, un nokļūsiet 25 metru augstumā esošajā skatu laukumiņā. No turienes redzēsiet, cik daiļi līkločos izvijas tumšā Nevēžas upe, kādus labirintus veido tās vecupes, kā dzīvo krekenavieši un tuvējās apkārtnes ļaudis. Redzēsiet, cik tālu plešas Lietuvas vidienes līdzenumi, un kā ainavu atdzīvina tajos iespiedusies Nevēžas ieleja. Skatu tornis ir uzbūvēts blakus Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centram, kurā saņemsiet vispusīgu palīdzību sava...
Ilgums: 15 min.
Skats
Ilgums: < 1 min. Attālums: 420 m
Nevēžas upes ielejas izziņas taka
Vai vēlaties redzēt, kā izskatās pavasara plūdos applūstošās Nevēžas dabīgās palieņu pļavas un vecupju labirinti? Pastaigājiet pa 1,6 km garo izziņas taku! Katrā gadalaikā šī taka izskatās citādi: ziemā – sniegā un ledū iekalta, pavasarī un vasarā – pilna ziedošu augu un dzīvības. Agrā pavasarī taka var būt applūdusi un migrējošo putnu pārņemta. Uzkāpuši takas sākumā esošajā 6 m augstajā tornī, varēsiet apskatīt apkārtni no augstāka skatu punkta, kā arī informācijas stendos iepazīties ar takā sastopamajām augu un dzīvnieku sugām. Pastaigājiet pa Nevēžas upes ielejas izziņas taku:...
Ilgums: 30 min.
Skats
Ilgums: < 10 min. Attālums: 1.5 km
Ilgums: < 10 min. Attālums: 930 m
Akmens Rapolas
Linkavas upes piekrastē rāmi zviln liels laukakmens ar iespaidīgu vārdu – Rapolas. Kaut gan lietuviešu teikas mēdz vēstīt, ka šādus akmeņus vienā vai citā vietā esot nometis Velns, tomēr tos uz Lietuvu ir atnesis vēl daudz varenāks spēks – ledājs. Tāpēc šādi laukakmeņi lietuviešu valodā tiek saukti par “rieduliai” – atripinātie. Iespaidīgā lieluma dēļ – akmens apkārtmērs ir 14,54 m, augstums 2,55 m, garums 5,14 m un platums 4,18 m –, tas kopš 1964. g. ir ieguvis dabas pieminekļa statusu. Neprasto vārdu akmens, visticamāk, ir ieguvis no netālu dzīvojušā...
Ilgums: 20 min.
Skats
Ilgums: < 1 min. Attālums: 430 m
Ilgums: < 1 min. Attālums: 24 m
Pašiļu sumbru audzētava
Krekenavas reģionālais parks ir vienīgā Lietuvas aizsargājamā teritorija, kurā varat sastapt brīvi ganāmies Eiropas lielākos dzīvniekus – Eiropas sumbrus ( Bison bonasus L. ). Sumbru atjaunošana Lietuvā 1969. g. sākās tieši šeit – Pašiļu sumbru audzētavā. Senatnē Lietuvas mežos šo dzīvnieku bija daudz. Diemžēl, paplašinoties apstrādājamo lauku un mežu platībām, kā arī pastiprinoties medībām, Lietuvas sumbri bija izzuduši jau XIX gs. vidū. Tomēr zinātnieki ir pacentušies no zooloģiskajos dārzos un privātajās kolekcijās saglabātajiem sumbriem atjaunot pašreizējo...
Ilgums: 30 min.
Skats
Ilgums: < 1 min. Attālums: 470 m