Vietas, kur apmeklēt

 • Dabas parks "Dvietes paliene"
 • Sauruks
 • Anīkšču sv. Mateja baznīca
 • Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"
 • Birzai pils
 • Bijeiķu skatu tornis
 • Gaisa taka
 • Laimes gaisma
 • Zirgu muzejs
 • Anīkšču reģionālā parka apmeklētāju centrs un interaktīvā ekspozīcija
 • Vara atsegums
 • Burbišķu muiža
 • Krekenavas reģionālā parka skatu tornis
 • Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs
 • Amatniecības centrs “Rūme”
 • Pļavas muzejs Kaldabruņā
 • Raiņa muzejs "Tadenava"
 • Atpūtas vieta "Pie Eglainītes"
 • Sēļu lauku sēta "Gulbji"
 • Stallis "Ūsiņš"
 • Atpūtas vieta "Grantsbedres"
 • Latvju zīmju parks
 • Rubenes dabas parks
 • Grāfu Plāteru - Zībergu muižas komplekss
 • Subates pilsētas vēsturiskais centrs
 • Bebrenes dzirnavas
 • Selekcionāra Paula Sukatnieka „Apsītes”
 • Lašu pilskalns un vārtu sarga namiņš
 • Ilūkstes Romas katoļu baznīca
 • Dvietes Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīca
 • Stendera laika klase un muzejs
 • Biržu reģiona parka apmeklētāju centra izstāde
 • Birzu pilsēta (vecpilsēta, baznīcas)
 • Astravas muiža
 • Kirkilas karstu ezeri
 • Dabas piemineklis "Govju ala"
 • Ģeoloģiskā taka
 • Dabas piemineklis "Hell avots"
 • Dabas mantojuma objekts "Muoriskiu izpirkšana"
 • Dabas piemineklis "Velniapilis akmens"
 • Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīcija
 • Krekenavas Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilika
 • Bakaiņu pilskalns
 • Nevēžas upes ielejas izziņas taka
 • Akmens Rapolas
 • Pašiļu sumbru audzētava
 • Upītes tradicionālo amatu centrs
 • Upītes pilskalns (Čičinska kalns)
 • J. Tuma-Vaižganta un grāmatu nesēju muzejs
 • Brīvdabas atpūtas komplekss "Zvejnieklīcis"
 • Pormaļu Sudrabkalns
 • Atpūtas komplekss "Ūdensdzirnas" Biržos
 • Laukakmeņu bruģa fragments
 • Ezernieku Velnakmens – kulta vieta
 • Biržu dižakmens
 • Biržu Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Āra pasākumu un atpūtas zona tūristiem Salas pagastā
 • Salas vidusskolas Vēstures izpētes kabinets
 • Zirgu apskate "Pļavniekos" Sēlpils pagastā
 • Mīlestības taka
 • Viesītes muzejs "Sēlija"
 • Mazā Bānīša parks
 • Kafejas "Alīda" ražotne
 • "Ābices taka" un Vecā Stendera piemiņas vieta
 • Saukas ezers un tā apkārtne
 • Vīna kalns Vārnavā
 • Stupeļu pilskalns
 • Viesītes pilsētas centrs
 • Kempings "Pērlīte"
 • Sventājas izziņas taka
 • Piemiņas vieta Biržos (Latvija)
Kategorija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Vieta
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Filtra informācija
Saglabāt Atcelt
0 Vietas
Filtrs Karte