Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"

Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"

Audio gids

0:00
0:00

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” aizņem 59,3 ha lielu zemes platību, un atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem. Liegumā izveidotas vairākas mācību izziņu takas:

*Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts. Garums 3,8 km. Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks ir 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.

*Sprīdīša taka bērniem. Garums 1,6 km. Sākas pie mazas ūdenskrātuves. Te izvietotas A.Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras.

*Melnais kalns atrodas Valsts aizsardzībā un tas ir arheoloģisks piemineklis. Vēsturiski šajā stāvajā kalnā bija sēļu koka pils, kas periodiski ir pastāvējusi ilgāku laiku. Atrastas māla trauku atliekas – gan švīkātā, gan apmestā māla raksti, kā arī citas liecības. Šajā teritorijā arheoloģiskie atradumi liecina par Baltu cilšu klātbūtni. Atstātais kultūras slānis un kokogļu īpatsvars Dubupes krastā esošā pakalna augsnē, iespējams, bijis par iemeslu tā nosaukumam – Melnais kalns.

*Taka “Vēstures liecinieki”. Garums 0,6 km. Tas ir dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu. Taka vēsta par 1. Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas armijas aizsargbūvēm - blindāžām.

*Purva taka. No dēļiem izveidota taka pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.