Ģeoloģiskā taka

Ģeoloģiskā taka

Audio gids

0:00
0:00

2011.gada pavasarī Biržu reģionālā parka Karajimišķa  ainavas lieguma karsta kriteņu vietā, Mantagailišķa “Gojeļa” mežā, senas karsta izcelsmes kritenes ziemeļu nogāzes piekājē, starp iežiem, speleologi atrada alu. Drīzumā kritene, kurā tika atrasta šī ala un kurā tika pamanītas āpša klātbūtnes pazīmes, tika nosaukta par, “Āpša alu”.

2012.g. rudenī, apmēram 2,5 hektāru teritorijā, tika izveidota izziņas – ģeoloģiskā gājēju taka ar blīvākas grants segumu, tās kopgarums ir ap 700 metri. Taka sākas no kritenes, “Ģeologu bedre”, tad ved garām kritenei, “Lapsas ala” , bet sasniedzot “Gojeļa” meža dienvidaustrumu malu, “ieved” šeit esošajā karsta kriteņu vietā, kur atrodas karsta kritene “Apša ala” un citas vēl lielākas un dziļākas kritenes. Pēc tam taka vijas ziemeļu virzienā un ved garām mežmalā esošajām kritenēm, tad ieskauj vienu no lielākajām kritenēm un, atgriežoties vēl nolaižas citā kritenē, bet no turienes atkal paceļas starp citām mazākām kritenēm “Gojeļa malā”. Taka ļauj apskatīt 13 karsta kritenes, no tām trim ir sarežģīta forma, jo tās veidojušās, savienojieties divām vai trim agrākām kritenēm.

Ģeologu bedre atvērusies 2003.gada 22.aprīlī, dažas dienas pirms Lietuvas ģeologu dienas. Tā ir kritene Karajimišķa ciemā, apmēram viena kilometra attālumā no kritenes “Govs ala”.

Lapsas alas diametrs – gandrīz perfekts aplis (16x17 metri), dziļums ap 7,4 metri. Šī kritene no citām atšķiras ar haotiski sakritušiem dolomīta gabaliem ar ģipša starpslāņiem. Lapsas ala ir vienmēr sausa – pavasarī, sniegam kūstot, tajā nav stāvošu ūdeņu; šīs karstenes dibenā ir vēl neaizauguši caurumi, kas saistīti ar tukšumiem, kas radās un stiepās gar pazemi iežu karstēšanas rezultātā.