Gamtos parkas „Dvietės salpa“

Gamtos parkas „Dvietės salpa“

Audio gidas

0:00
0:00

Gamtos parkas „Dvietės salpa“ įsikūręs Latvijos pietryčiuose, Dauguvos kairiajame krante, Aukštaitijoje. Parkas įkurtas 2004 metais 4989 hektarų plote, siekiant išsaugoti natūralias salpų pievas. Gamtos parkas „Dvietės salpa“ yra vienas didžiausių ir geriausiai išsaugotų užliejamų pievų objektų Latvijoje ir Europoje. Tai unikali, pasaulinės reikšmės migruojančių paukščių susibūrimo ir lizdavimo vieta, čia randamos Latvijoje ir Europoje retų, natūralių, mažai pakitusių sąžalynų sąlygos, tinkamos gyventi daugybei retų ir ypač saugomų augalų ir gyvūnų rūšių. Gamtos parke nustatyta 12 ypač saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, virš 40 Latvijoje ar ES saugomų paukščių rūšių, 7 Europoje ir Latvijoje saugomi biotopai. Teritorija padalinta į 2 zonas – gamtos draustinio ir gamtos parko.

Į teritoriją patenka ir plačiausia Dauguvos salpa. Dauguvos potvynio vandenims patenkant į Dvietės senvagę, vandens lygis Dvietės žemupyje pavasarį gali pakilti daugiau nei per 6 metrus virš lygio, esančio nevandeningu laikotarpiu. Ypač didelių potvynių metu Dauguvos vanduo apsemia Dvietės senvagę daugiau nei 20 km išilgai.

Gamtos parko teritorija įtraukta į Europos Sąjungos ypač saugomų gamtos teritorijų tinklą Natura 2000. Teritorijai suteiktas paukščiams svarbios vietos statusas, be to, Dvietės salpa atitinka ne tik Europos sąjungos, bet ir pasaulinio masto paukščiams svarbių vietų kriterijus. Gamtos parkas „Dvietės salpa“ yra tarptautiniu mastu reikšminga migruojančių paukščių susibūrimo vieta pavasarį ir svarbi lizdavimo vieta. Gamtos parko teritorija atitinka tarptautinės reikšmės raistų kriterijus pagal Ramsarės konvenciją.

Dvietės senvagė yra viena seniausių gyvenamų vietovių Latvijoje – pirmieji gyventojai čia įsikūrė jau ledynmečio pabaigoje, apytikriai prieš 11 tūkstančių metų. Ši teritorija reikšminga ir dėl archeologinių paminklų, čia atrastos akmens amžiaus gyvenvietės, vėlyvojo geležies amžiaus ir viduramžių gyvenviečių vietos, ankstyvojo geležies amžiaus piliakalniai ir vėlyvojo geležies amžiaus senkapiai.

Gamtos parke „Dvietės salpa“ įkurtas Dvietės senvagės informacijos centras „Gulbji“, kuriame galima gauti informacijos apie Dvietės senvagės gamtos ir kultūros, istorijos turtus, gamtos parko priežiūrą, teikiamos ekskursijų vadovo paslaugos, sudaromi kelionės maršrutai, rengiami lavinamieji seminarai. Informacijos centre veikia Aplinkos klasė, kurioje gamtos mėgėjai kviečiami tyrinėti ir susipažinti su Dvietės salpos gamta ir istorija.