ALŪKSTOS SAVIVALDYBĖ

 • Stenderio laikų klasė ir muziejus

  Stenderio laikų klasė ir muziejus
 • Subatės miesto istorinis centras

  Subatės miesto istorinis centras
 • Bebrenės malūnas

  Bebrenės malūnas
 • Dvietės Stanislavo Kostkos Romos katalikų bažnyčia

  Dvietės Stanislavo Kostkos Romos katalikų bažnyčia
 • Laši piliakalnis ir vartų sargybinio namas

  Laši piliakalnis ir vartų sargybinio namas
 • Selekcininko Paulo Sukatnieko „Apsytės“

  Selekcininko Paulo Sukatnieko „Apsytės“
 • Grafų Pliaterių-Zyberkų dvaro kompleksas

  Grafų Pliaterių-Zyberkų dvaro kompleksas
 • Ilūkstės Romos katalikų bažnyčia

  Ilūkstės Romos katalikų bažnyčia
 • Gamtos draustinis "Pilskalnės Siguldiņa"

  Gamtos draustinis "Pilskalnės Siguldiņa"