Poilsiavietė "Prie Eglainytės"

Poilsiavietė "Prie Eglainytės"

Audio gidas

0:00
0:00

Gamtos rezervato „Egloneׅ“ teritorijoje suformuotas 3 km ilgio aplinkos pažintinis takas, skirtas visuomenei šviesti. Tako maršrutas veda per natūralias rezervato pievas ir ąžuolų giraitę, atsiveria vaizdas į Egalinytės upę ir senąją jos vagą, supažindina su čia aptinkamomis retų vabalų rūšimis. Puiki vieta poilsiui prieš ar po kelionės pažintiniu taku – „Prie Egalinytės“, įrengta teritorijoje šalia gamtos draustinio „Eglone“ aplinkos švietimo centro.  Netoliese yra Rainio muziejus „Tadenava“.

Gamtos rezervatas „Egloneׅ“ apima 159 ha „Natura 2000“ tinklo teritorijos, siekiant išsaugoti ES reikšmės miško buveines – mišriuosius plačialapių miškus, kuriuose yra retų ir saugomų kerpių rūšių.  Teritorija yra Eglainės upės vingyje ir apima mišriuosius liepų, drebulių, eglių, beržų miškus. Randama ir didžiagirių miškų, turinčių gausią augmeniją. Kai kurie kvartalai atskirti kaip natūralios miško buveinės. Upės slėnyje yra vidutinio drėgnumo pievos, taip pat miškapievės. Teritorijoje randama keletas didmedžių, ąžuolų, stūksančių užžėlusiose pievose ir miško pakraščiuose. Iš saugomų augalų, kerpių ir paukščių rūšių galima aptikti paprastąjį kardelį, plačiąją platužę, kurapkinį storplutį, skylėtąją menegaciją, baltnugarį genį, vidutinį margąjį genį, mažąjį erelį rėksnį, uralinę pelėdą, pilkąją meletą ir kt.

Objektų lankymo laiko vidurkis minutėmis: 2 valandos

Į gamtos rezervato „Egloneׅ“ aplinkos švietimo centrą galima patekti iš anksto susitarus.