Rainio muziejus "Tadenava"

Rainio muziejus "Tadenava"

Audio gidas

0:00
0:00

Apsupta nepaliestos Latvijos gamtos, poeto ir visuomenės veikėjo Rainio gimtoji vieta Tadenava – poeto saulės ir meilės filosofijos lopšys.  Tadenavoje Rainis praleido pirmuosius savo trejus su puse gyvenimo metus.

Muziejaus kompleksas susideda iš Rainio tėvo Krišjanio Pliekšano ūkininkavimo laikotarpiu – XIX a.   7-ajame dešimtmetyje – palivarke statyto gyvenamojo namo ir klėties, XX a.  3-iajame dešimtmetyje įsikūrusių jaunų ūkininkų sodybos „Dāboliņi“ gyvenamojo namo, taip pat pirties ir rūsio.

Atrestauravus muziejų gyvenamajame name galima apžiūrėti ekspoziciją – tai žaidimas, kuriame kiekvienas lankytojas turi galimybę interaktyviais žaidimais ištyrinėti literatūrinį Rainio paveldą, taip pat lavinti vaizduotę ir siekį pačiam interpretuoti.  Ekspozicijoje taip pat atskleidžiamos Rainio vaikystės scenos, tėvo Krišjanio, mamos Dartos ir sesers Lizės reikšmė mažojo Žanio, kaip tuomet meiliai buvo vadinamas Rainis, vaikystės erdvėje – Tadenavoje.

Apsilankymas Tadenavoje – tai Rainio asmenybės ir literatūrinio indėlio pažinimas, bus emocionalus ir pažintinis nuotykis visoms kartoms.

Vykite pažaisti ir patyrinėti!

Pasiūlymas: Trumpametražis dokumentinis filmas „Aspazija ir Rainis. Laikmatis“ (17 minučių) latvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų kalba; ekskursijos latvių, anglų ir rusų kalbomis; patalpų nuoma; edukaciniai muziejaus užsiėmimai; vieta iškyloms; audiovizualinis vadovas; dviračių takas „Pirmoji Rainio kelionė“.

Objektų lankymo laiko vidurkis minutėmis: 2 valandos

Darbo laikas: Gegužės 1 – spalio 31 d. 10.00 –17.00; pirmadieniais, antradieniais – nedirba