Biržų Šv. Onos evangelikų liuteronų bažnyčia

Biržų Šv. Onos evangelikų liuteronų bažnyčia

Audio gidas

0:00
0:00

Statyta nuo 1847 iki 1848 m. pagal architekto J. Heldo projektą. Altoriaus paveikslą tapė L. Eginks, vargonus pagamino Martins. Bažnyčia per I-ąjį pasaulinį karą stipriai nukentėjo. Atnaujinta 1930 metais su sumažintu bokštu, pašventinta 1930 metų gegužės 18 dieną. Antruosius vargonus pagamino ir sumontavo Sūnekls 1936 metais. Jie buvo išmontuoti ir išvežti prieš įrengiant bažnyčioje vatalino cechą ir nėra žinoma, kur vėliau dingo. Vatalino cechas čia veikė nuo 1969 iki 1993 metų – 24 metus. Bažnyčioje nuo 1826 metų net 30 metų zakristijonu ir vargonininku dirbo poetas Ansis Līventāls. Bažnyčios kieme, kampe, prie kelio atitvaro, yra jo kapas. Šalia yra ilgamečio parapijos pastoriaus ir rašytojo Jakobo Lundbergo kapas.