Ilūkstės Romos katalikų bažnyčia

Ilūkstės Romos katalikų bažnyčia

Dabartinė Ilūkstės katalikų bažnyčia pastatyta 1816 metais, Kotrynos Zyberk lėšomis. 1861 metais maldos namai perėjo stačiatikių, o 1920 metais – vėl katalikų parapijos žinion. Bažnyčia atnaujinta 1921 metais. Po Pirmojo Pasaulinio karo, kanauninko Francio Trasuno pastangomis maldos namai atiteko katalikams ir konsekruoti Švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Bažnyčią sudaro mūrinis pastatas su vidutinio aukščio bokštu. Viduje yra trys mūriniai altoriai su mediniais paviršiais, pagaminti pagal Subatės bažnyčios altorių pavyzdžius. Prie pagrindinio įėjimo yra prieangis, virš kurio yra choro patalpa ir XIX amžiaus vargonai. Pamaldų metu galima apžiūrėti iš vidaus.