Puormalių Sudrabkalnas

Puormalių Sudrabkalnas

Audio gidas

0:00
0:00

26 m aukščio kalnas stačiais šlaitais. Svarbus regiono centras pr. Kr. iki vėlyvojo geležies amžiaus. Piliakalnio papėdėje buvusi gyvenvietė užima visą saugomą teritoriją. Sudrabkalnas laikomas reikšmingu senovės paminklu. Vienoje legendoje apie Sudrabkalną pasakojama, kad anksčiau kalno vietoje buvusi sidabrinė (latv. "sudrabs" - liet. "sidabras"; vert. past.) pilis, kurią valdęs žiaurus valdovas. Kai vienas senukas paprašęs valgio ir pastogės, jis, esą, nedavė, ir pilis prasmegusi, o jos vietoje iškilęs kalnas.