JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Jēkabpils novads atrodas Augšzemē jeb Sēlijā ar kopējo platību 906 km 2 . Novads ir izveidots, apvienojot septiņus pagastus – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas. Administratīvais centrs atrodas Jēkabpils pilsētā.

Savā ikdienas darbā novads seko attīstības vīzijai – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.

Jēkabpils novads ir tipisks lauku novads - ar 14 ciematiem, kuru šobrīd par savām mājām sauc teju 4800 iedzīvotāji.

Novads ir bagāts ar plašiem mežiem, lauksaimniecības zemi, dabas objektiem, ezeriem, purviem, skaistām ainavām un 60 kilometriem Latvijas lielākās upes Daugavas gleznainā krasta. Novada teritorijā atrodas desmit Eiropas Savienības izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla „Natura 2000” teritorijas: deviņi dabas liegumi un daļa no dabas parka „ Dvietes palienes ”. Unikāla pārvietošanās iespēja ir pārceltuves pār Daugavu Dignājā un Dunavā – divas no trim visā Latvijā.

Galvenās uzņēmējdarbības formas ir saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību - attīstīta graudkopība, piena un gaļas lopkopība, kā arī biškopība.

Jēkabpils novadā dzīvo radoši cilvēki, kuri labprāt apmeklē dažādus kultūras un mākslas pasākumus. Pašvaldības kultūras namos kopumā darbojas teju 30 amatierkolektīvi. Tajos iedzīvotāji dzied, dejo, spēlē teātri un organizē kopīgus svētkus. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja katrā pagastā apmeklēt publiskās bibliotēkās, kas aprīkotas ar modernu datortehniku un bezmaksas internetu.

Novadā darbojas vairākas biedrības, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas, piedāvājot dažāda vecuma cilvēkiem attīstīt savas zināšanas un amata prasmes, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Amatniecības centrs “Rūme” piedāvā meistarklases kopā ar keramikas, kokapstrādes un tekstila apstrādes amatu meistariem.

Jēkabpils novadā kā plašu informācijas punktu tūristiem pašvaldība ir izveidojusi Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeju Zasā, kurā iespējams iepazīties ar novada vēsturi, tradīcijām, senajām sēļu amatu prasmēm, kā arī uzzināt par novada teritorijā esošiem ievērojamākiem apskates objektiem.

Jēkabpils novadā dzīvo sportiski un dzīvespriecīgi cilvēki, kuri aizpilda savu ikdienu un brīvo laiku ar aizraujošām aktivitātēm.

Novadā darbojas sporta klubs „Slīterāni” ar savu trasi un dziļām skijoringa tradīcijām. Kopīgi ar motobraucēju komandu “X99” 2017. gada motokrosa sezonas izvērtējumā ieguva Latvijas lielo ceļojošo kausu un titulu “Stiprākais klubs Latvijas čempionātā”. Hokeja fani var sekot līdzi „HK Rubeņi” spēlēm. Asāku sajūtu cienītāji var apmeklēt mototrasi „Pilskalni” Kalna pagastā, kur ikgadēji notiek amatieru kross, folkreiss un Baltijas, Latvijas autokrosa čempionāts.

Jēkabpils novadā ir draudzīga vide ģimenēm ar bērniem, piedāvājot atbilstošu infrastruktūru un atpūtas iespējas.

Uz tikšanos Raiņa saules zemē – Jēkabpils novadā!

 • Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs

  Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs
 • Amatniecības centrs “Rūme”

  Amatniecības centrs “Rūme”
 • Pļavas muzejs Kaldabruņā

  Pļavas muzejs Kaldabruņā
 • Raiņa muzejs "Tadenava"

  Raiņa muzejs "Tadenava"
 • Atpūtas vieta "Pie Eglainītes"

  Atpūtas vieta "Pie Eglainītes"
 • Sēļu lauku sēta "Gulbji"

  Sēļu lauku sēta "Gulbji"
 • Stallis "Ūsiņš"

  Stallis "Ūsiņš"
 • Atpūtas vieta "Grantsbedres"

  Atpūtas vieta "Grantsbedres"
 • Latvju zīmju parks

  Latvju zīmju parks
 • Rubenes dabas parks

  Rubenes dabas parks