KREKENAVAS REĢIONĀLĀ PARKA DIREKCIJA

Krekenavas reģionālais parks kopš 1992. g. aizsargā vienu no lielākajām Viduslietuvas zemienes vērtībām – Nevēžas senleju ar tās daudzajām sengultnēm. Šī ir vienīgā aizsargājamā teritorija Lietuvā, kur iespējams vērot brīvi ganāmies sumbru barus, meži ir bagāti ar dzīvniekiem, kā arī platlapu mežiem raksturīgām reto augu sugām. Parka teritorijā ir daudz muižu vietu un iespēja jūsmot par tautas meistara V. Svirska darinātajiem neprastas formas krustiem; Ustrones pusmuižā var iepazīties grāmatu nesēju kustību.

Krekenavas reģionālā parka direkcijas kolektīvs rūpējas par reģionālajā parkā un tam piederīgajās teritorijās esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, kā arī bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu dabīgo dzīvotņu atjaunošanu un uzraudzību. Parka darbinieki cenšas radīt izziņas tūrismam labvēlīgus apstākļus un izglītot sabiedrību par aizsargājamās teritorijas nozīmību, tajā esošo kultūras mantojumu un bioloģisko daudzveidību, kā arī nedzīvās dabas komponentiem un to aizsardzību.

 • Nevēžas upes ielejas izziņas taka

  Nevēžas upes ielejas izziņas taka
 • Upītes pilskalns (Čičinska kalns)

  Upītes pilskalns (Čičinska kalns)
 • Akmens Rapolas

  Akmens Rapolas
 • Bakaiņu pilskalns

  Bakaiņu pilskalns
 • Krekenavas reģionālā parka skatu tornis

  Krekenavas reģionālā parka skatu tornis
 • Krekenavas Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilika

  Krekenavas Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilika
 • J. Tuma-Vaižganta un grāmatu nesēju muzejs

  J. Tuma-Vaižganta un grāmatu nesēju muzejs
 • Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīcija

  Krekenavas reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīcija
 • Pašiļu sumbru audzētava

  Pašiļu sumbru audzētava
 • Upītes tradicionālo amatu centrs

  Upītes tradicionālo amatu centrs