SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA

 • Brīvdabas atpūtas komplekss "Zvejnieklīcis"

  Brīvdabas atpūtas komplekss "Zvejnieklīcis"
 • Pormaļu Sudrabkalns

  Pormaļu Sudrabkalns
 • Atpūtas komplekss "Ūdensdzirnas" Biržos

  Atpūtas komplekss "Ūdensdzirnas" Biržos
 • Laukakmeņu bruģa fragments

  Laukakmeņu bruģa fragments
 • Ezernieku Velnakmens – kulta vieta

  Ezernieku Velnakmens – kulta vieta
 • Biržu dižakmens

  Biržu dižakmens
 • Biržu Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca

  Biržu Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Āra pasākumu un atpūtas zona tūristiem Salas pagastā

  Āra pasākumu un atpūtas zona tūristiem Salas pagastā
 • Salas vidusskolas Vēstures izpētes kabinets

  Salas vidusskolas Vēstures izpētes kabinets
 • Zirgu apskate "Pļavniekos" Sēlpils pagastā

  Zirgu apskate "Pļavniekos" Sēlpils pagastā