ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

 • Stendera laika klase un muzejs

  Stendera laika klase un muzejs
 • Dvietes Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīca

  Dvietes Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīca
 • Lašu pilskalns un vārtu sarga namiņš

  Lašu pilskalns un vārtu sarga namiņš
 • Subates pilsētas vēsturiskais centrs

  Subates pilsētas vēsturiskais centrs
 • Ilūkstes Romas katoļu baznīca

  Ilūkstes Romas katoļu baznīca
 • Grāfu Plāteru - Zībergu muižas komplekss

  Grāfu Plāteru - Zībergu muižas komplekss
 • Selekcionāra Paula Sukatnieka „Apsītes”

  Selekcionāra Paula Sukatnieka „Apsītes”
 • Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"

  Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"
 • Bebrenes dzirnavas

  Bebrenes dzirnavas