Akmens Rapolas

Akmens Rapolas

Audio gids

0:00
0:00

Linkavas upes piekrastē rāmi zviln liels laukakmens ar iespaidīgu vārdu – Rapolas. Kaut gan lietuviešu teikas mēdz vēstīt, ka šādus akmeņus vienā vai citā vietā esot nometis Velns, tomēr tos uz Lietuvu ir atnesis vēl daudz varenāks spēks – ledājs. Tāpēc šādi laukakmeņi lietuviešu valodā tiek saukti par “rieduliai” – atripinātie. Iespaidīgā lieluma dēļ – akmens apkārtmērs ir 14,54 m, augstums 2,55 m, garums 5,14 m un platums 4,18 m –, tas kopš 1964. g. ir ieguvis dabas pieminekļa statusu. Neprasto vārdu akmens, visticamāk, ir ieguvis no netālu dzīvojušā viensētas īpašnieka vārda.

Iegriezušies sasveicināties ar Linkavas upes ūdens čalošanā aizvien klausošos Rapolu, turpat blakus varat apskatīt arī Krekenavas mežniecības aplokā mītošos dzīvniekus, pastaigāties pa dzejnieka Mairoņa iemīļotajām Linkavas upītes ielejas nogāzēm un plašāk uzzināt par mežinieku darbu turpat līdzās esošajā izziņas un mācību takā "Mežinieka taka".

Akmens Rapolas ir apskatāms visos gadalaikos un jebkurā diennakts laikā. To atradīsiet, braucot pa ceļu Krekenava–Ramygala un vadoties pēc norādes "Akmuo Rapolas".