Mazā Bānīša parks

Mazā Bānīša parks

Audio gids

0:00
0:00

Mazā Bānīša parks ir populārākā muzeja nodaļa. Muzeja pārziņā ir 7 vēsturiskās ēkas no stacijas apbūves kompleksa. Tas ir industriālā mantojuma Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Šaursliežu dzelzceļu militāro kravu transportēšanai uzbūvēja vācu karaspēks 1915.–1916. gadā, bet pēc Pirmā pasaules kara to pielāgoja pasažieru pārvadāšanai. 1916. gadā tika uzbūvēta 100 km gara līnija no Skapišķiem (Lietuva) caur Viesīti līdz Aldaunei (Kažiem). Vēlāk tika uzbūvēta 120 km gara līnija no Pasmalves (Lietuva) caur Eglaini līdz Siliņiem, kur tā savienojās ar līniju Skapišķi—Aldaune. Tajā pašā gadā tika uzbūvētas līnijas Rokišķi – Aknīste - Geidāni (50 km) un Ābeļi – Subate - Kaldabruņa (30 km). Abas līnijas savienojās Kaldabruņā, kur tika uzcelts dzelzceļa apgriešanās trijstūris. Ar dzelzceļu tika savienotas arī Bebrene un Dviete, kā arī Zasa un Vandāni (šīs līnijas tika demontētas 1925.—1927. gados). 1916. gada otrajā pusē tika uzbūvēta līnija Viesīte—Daudzeva, netālu no Daudzevas Ķeikānos tika uzbūvēts atzars līdz Seces ciemam. Pēc Pirmā pasaules kara beigām dažas līnijas tika demontētas, bet līniju lielākā daļa tika iekļauta Latvijas Valsts dzelzceļu tīklā un vēlāk to izmantoja pasažieru un kravu pārvadājumiem. 1920.—1930. gados darbojās sekojošas līnijas: Jēkabpils—Nereta, Siliņi—Aknīste, Viesīte—Daudzeva un 31 km garš atzars no Siliņiem līdz Elkšņiem, kuru uzbūvēja 1932. gadā mežsaimniecības vajadzībām.

Muzejā atrodas Schwarzkopff firmā 1918. gadā ražota šaursliežu tvaika lokomotīve ML – 635. Apskatāms 1916. gadā izgatavotais dienesta vagons Nr. 3637, slēgtais kravas vagons, platforma kokmateriālu pārvadāšanai, trulītis, drezīna, apmeklētājiem pieejama pastāvīgā ekspozīcija par Augšzemes dzelzceļa vēsturi. Viesītes šaursliežu lauku dzelzceļu mezgls bija Latvijas lielākais 600 mm sliežu platuma dzelzceļu tīkls, kas pastāvēja no 1916. līdz 1972. gadam, kad tas tika slēgts un nojaukts. Dzelzceļš savienoja lielākās Sēlijas pilsētas un ciemus: Neretu, Viesīti, Daudzevu, Jēkabpili, Aknīsti un citus. Maksimālais dzelzceļa kopgarums tā pastāvēšanas laikā bija 280 km.

Mazā Bānīša parks ir draudzīgs ģimenēm ar bērniem – ir iespēja iejusties dzelzceļnieka tēlā, nofotografēties kopā ar vaska figūru - mašīnistu Oskaru, spēlēt spēles. Mazais bānītis pēdējā reisā devās 1972.gada 31.augustā. Katru gada augusta pirmajā nedēļas nogalē tiek rīkoti Dzelzceļnieku svētki, kuru tradīcija aizsākās pēc mazā bānīša līniju slēgšanas 1972.gadā.